29.11.2017

ASIAKASTIEDOTE

Kuljetusrinki Oy on sitoutunut suorittamaan asiakkaidensa tilaukset parhaan kykynsä mukaan tinkimättömällä palveluasenteella.
Tämä tarkoittaa meille työtä parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi niin kierrätyksen kuin palveluidenkin osalta.

Vastaanottohinnat 2018

Vuonna 2017 alkaneet markkinoiden muutokset ovat nostaneet jätemateriaalien jatko- ja käsittelykustannuksia sekä vastaanottohintoja. Tilanteeseen on vaikuttanut EU:n sekä Suomen kansalliset määräykset jätteiden loppusijoitukseen. Kaatopaikkojen orgaanisen jätteen vastaanottokielto on kasvattanut merkittävästi laitosten käsittelymääriä.

Tilanne on aiheuttanut selkeästi useiden materiaalien osalta ylitarjontaa mm. energiakäyttöön, materiaalikierrätykseen sekä loppusijoitukseen.

Edellä mainituista syistä johtuen nostamme vastaanottohintojamme 1.1.2018 alkaen sekä otamme käyttöön uuden jäteluokituksen LK 2 hyödyntämiskelvottomille ja vaikeasti hyödynnettäville jätejakeille:

– eristeet (mm. villa, uretaani, tojalevy)
– kipsilevyt
– PVC-muovit
– klinkkerilaatat, posliini
– hienojakeiset kiviainekset

Etsimme ja kehitämme jatkuvasti uusia jätteiden käsittely- ja palveluratkaisuja tarjotaksemme kustannustehokasta palvelua asiakkaillemme.

Palveluhinnat 2018

Yleinen kustannustaso on noussut tänä vuonna ja jatkaa nousuaan myös ensi vuonna. Tämä näkyy meillä palkkojen, välillisten henkilöstökulujen, polttoaineiden, vakuutus- ja työterveysmaksujen korotuksina. Myös kaluston ylläpitokustannukset ovat kohonneet. Nämä edellä mainitut seikat tulevat johtamaan myös palveluhintojen lieviin korotuksiin.

Lisätietoja:
Jouni Lilja p. 0451020666 tai jouni.lilja@kuljetusrinki.com
Jukka Hyövälti p. 0458846111 tai jukka.hyovalti@kuljetusrinki.com
Sami Laxman p. 0407150679 tai sami.laxman@kuljetusrinki.com
Jukka Aro p. 0503550709 tai jukka.aro@kuljetusrinki.com
Tommi Aro p. 0504032360 tai tommi.aro@kuljetusrinki.com
Virpi Rämö p. 0400252140 tai virpi.ramo@kuljetusrinki.com