Laatu ja ympäristö

Laatu ja
ympäristö

SERTIFIKAATIT TOIMINNAN JA KEHITYKSEN OHJAAJINA

Kuljetusringin toimintaa ohjaa kaksi sertifikaattia. Laatusertifikaatti ISO 9001 ja ympäristösertifikaatti ISO 14001 takaavat yrityksen vastuullisen toiminnan mitattavalla ja todistetulla tavalla. Sertifikaattien ylläpidosta Kuljetusringillä vastaava Jouni Lilja pitää sertifikaatteja tärkeinä, sillä niiden avulla Kuljetusrinki voi kehittää toimintaansa laaja-alaisesti. Lilja on ollut isossa roolissa rakentamassa Kuljetusrinkiä sertifikaattikelpoiseksi yritykseksi. Järjestelmän ansiosta Kuljetusringin toiminta on muuttunut järjestelmällisemmäksi. Liljan mukaan Kuljetusrinki voi osoittaa asiakkaille olevansa vastuullinen toimija täyttämällä laatujärjestelmän edellyttämät tavoitteet. Sertifikaatit ovat myös kilpailuetu. Saman kokoluokan yrityksistä vain harvoilla on sekä ISO 9001 että ISO 14001.

“Se määrittää koko toimintaa, ja sen sisälle mahtuu erilaisia osa-alueita työsuojeluun, laskutukseen ja kaikkeen toimintaan liittyen. Meillä on oma laatukansio, jota ylläpidämme. Yksi syy hankkia sertifikaatit liittyy siihen, että olemme vahvasti tekevä organisaatio. Firman kasvaessa joka puolelle liimattavat laput eivät vain enää riittäneet pitämään hommaa hallinnassa. Oli pakko saada järjestelmällisyyttä”, Lilja perustelee.

Toimintaan kuuluu oleellisena osana ulkopuolisen tahon tekemä säännöllinen tarkastus, jossa käydään läpi Kuljetusringin toimintaa ja tavoitteita.

“Tarkastajat ovat varsin ammattitaitoisia. Tarkastuksen jälkeen tulee tieto, onko toiminnassa niin kutsuttuja poikkeamia. Jos on, meillä on tietty aikaikkuna korjata asia kuntoon. Sen lisäksi heiltä voi tulla kehitysehdotuksia, ja ne ovatkin yleensä ihan hyviä ja käyttökelpoisia asioita”, Lilja kehuu.

TYÖTURVALLISUUS ON RISKIEN MONIPUOLISTA ENNAKOINTIA

Kuljetusrinki haluaa pitää henkilökunnastaan hyvää huolta ja varmistaa, että koko henkilökunnalla on mahdollisimman turvallinen työympäristö. Kuljetusringin tavoitteena on olla askeleen edellä suhteessa työturvallisuuden minimivaatimuksiin. Yrityksen käytössä on mobiilisovellus, jonka avulla koko henkilökunta voi helposti antaa mahdollisia kehitysehdotuksia sekä huomioita päivittäisiin työtapahtumiin liittyen. Työturvallisuutta parannetaan tarttumalla rivakasti toimeen kehitysehdotuksien jälkeen. Iso osa työturvallisuuden parantamisesta liittyy työntekijöiden havainnointiin ja raportointiin.

Työturvallisuuspäällikkö ja työturvallisuuskomitea pitävät huolen siitä, että ehdotukset huomioidaan ja ne otetaan käytäntöön. Kuljetusringin työturvallisuus liittyy pitkälti kuljetuskalustoon ja sillä tehtävään työhön erilaisissa kohteissa. Se tarkoittaa käytännössä kuorma-autojen hyvää kuntoa, työntekijöiden osaamisen huomioimista ja oikeanlaisia työvarusteita. Pakollisten koulutuksien lisäksi yksittäisillä työmailla voi olla lisäksi oma turvallisuuteen liittyvä perehdytys.

Yksittäisistä riskitekijöistä liukkaus nousee esille eri asiayhteyksissä. Talven tullessa jäätyneet kohdat aiheuttavat kuljettajille helposti yllättäviä tilanteita. Toinen huomioitava työturvallisuustekijä liittyy yleisesti raskaalla kalustolla liikkumiseen. Pääkaupunkiseudulla ja rakennustyömailla työkohteet ovat usein ahtaissa tiloissa, minkä vuoksi huolellisuus työnteossa korostuu.