Skip links

Tietosuojaseloste

Ympäristöhuoltoa meille ja tuleville sukupolville

 

TIETOSUOJASELOSTE HENKILÖREKISTERISTÄ

 

Rekisterin nimi:

Asiakas – ja kumppaniyritysrekisteri

 

Rekisterinpitäjä:

Kuljetusrinki Oy, 003710578105 , Kytkintie 22, 00770 HELSINKI

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Lisätietoja antaa tietosuojavastaava Virpi Rämö +358400252140 tai info@kuljetusrinki.com

 

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus:

EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohta

 

Henkilötietojen käsittelyn luonne:

Asiakas – ja kumppaniyritysrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely tarkoittaa voimassa olevien palvelu- ja kumppanuussopimuksien yhteyshenkilöiden henkilötietoja.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisteriä pidetään Kuljetusrinki Oy:n ostamien tai välittämien palvelujen tilaamista, toimittamista, laskutusta ja asiakassuhteen hoitamista sekä markkinointia varten

  • Palvelusuhteen hoitamiseen (sis. mm. operatiivinen palvelusuhteen hoitaminen, hallinta, kehittäminen, laadun varmistaminen, asiakaspalvelun toteuttaminen sekä liike- ja palvelutapahtumien varmistaminen, Kuljetusrinki Oy:n toiminnan sekä palvelun toteuttaminen, analysointi, raportointi ja kehittäminen)
  • Kuljetusrinki Oy:n vastuullisuuden toteuttamiseksi suhteessa sekä asiakkaisiin ja toimittajiin että lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitamiseksi.
  • Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi sekä tietoturvallisuuden varmistamiseksi.
  • Kuljetusrinki Oy:llä on oikeus käyttää henkilön tietoja palveluihin liittyvään tiedotukseen, palveluiden toteuttamiseen, ylläpitoon, hoitoon ja markkinointiin. Kuljetusrinki Oy ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

 

Henkilötietojen tyyppi:

Toimittaja- ja kumppaniyritysrekisteriin tallennetaan henkilötietoja yritysten sopimusyhteyshenkilöiden, päättäjien, vaikuttajien ja käyttäjien tietoja henkilörekisterin tietosisällön mukaisesti.

 

Rekisterin tietosisältö:

Toimittaja- ja kumppaniyritysrekisteriin tallennetaan henkilön:

 

Etu- ja sukunimi

Yrityksen osoite ja y-tunnus

Toimenkuva/työtehtävä

Muut henkilöön liittyvät identifiointitiedot

  • matkapuhelinnumero
  • sähköpostiosoite

Muut tiedot:

  • henkilön itse antamat personoivat lisätiedot, kuten kiinnostuksen kohteet
  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • tapahtumahistoria

 

Rekisteröityjen ryhmät

Toimittaja- ja kumppaniyritysrekisteriin rekisteröityjen ryhmät muodostuvat rekisterinpitäjän ostamien tai välittämien palveluiden ja -kategorioiden mukaisesti, joille on Kuljetusrinki Oy:n toimesta nimetyt vastuuhenkilöt.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin syntyy tietoa sekä rekisteröityjen itsensä ilmoittamana, heidän työnantajansa ilmoittamana, että rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta. Lisäksi rekisteriin syntyy tietoa julkisista tietolähteistä kerätystä aineistosta. Tiedot tarkistetaan tarvittaessa Suomen Asiakastieto Oyj:n, YTJ:n tai vastaavista, julkista tietolähteistä.

 

Henkilötietojen käsittelyn kesto

Toimittaja- ja kumppaniyritysrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn kesto on sidottu sopimuksen voimassaoloon ja toimittaja – ja kumppanuussuhteen luonteeseen. Kuljetusrinki Oy säilyttää henkilötietoja vain sen aikaa kuin niitä kohtuullisesti katsotaan tarvittavan mainittuihin tarkoituksiin. Kuljetusrinki Oy säilyttää tiedot sovellettavissa olevien, lakisääteisten ja eettisten ilmoitusvelvollisuutta ja asiakirjojen säilyttämistä koskevien vaatimusten mukaisesti.

Tiedon korjaaminen: Henkilön on mahdollista täydentää ja korjata hänestä tallennettuja tietoja. Henkilö voi täydentää tietojaan ja päivittää omia yhteystietojaan toimittamalla ne kirjallisesti osoitteeseen:

Kuljetusrinki Oy, Kytkintie 22, 00770 HELSINKI

Kirjallisesti ilmoitettuna henkilön tulee esittää tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat. Nimi, yritys ja yhteystiedot

 

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Kuljetusrinki Oy:tä käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa sähköpostitse, tai kirjallisesti osoitteeseen:

Kuljetusrinki Oy, Kytkintie 22, 00770 HELSINKI

Henkilön tulee esittää kiellon lisäämiseksi tarpeelliset seikat: Nimi, yritys ja yhteystiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Ei ole. Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei ole.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot tallennetaan digitaalisessa muodossa. Rekisteri on sijoitettu kulunvalvottuun ja / tai muuten lukittuun / suojattuun tilaan. Rekisteriin pääsy on suojattu ja sinne on pääsy rekisterin käsittelyyn oikeutetuilla, salassapitovelvollisuuden alaisina toimivilla henkilöillä.

 

Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus ja salasana annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä Kuljetusrinki Oy:stä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on käyttöoikeus myönnetty. Käyttöoikeudet määrittelee rekisterin vastuuhenkilö yhdessä tietojärjestelmän pääkäyttäjän kanssa.

 

Kuljetusrinki Oy:n järjestelmäalihankkijoilla on pääsy rekisteriin tarvittavin osin.

 

Rekistereitä käytetään ainoastaan salattujen ja suojattujen verkkoyhteyksien kautta. Mikäli rekisteri on toisen toimijan verkossa, rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely tapahtuu aina salattua yhteyttä käyttäen.

 

Evästeet

Kuljetusrinki Oy käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

 

 

Muut ehdot

Muilta osin noudatamme Autoliikenteen työnantajaliiton–Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä mukaisia ehtoja.

🍪 Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemusta sivustollamme.